Návrh interiéru a exteriéru rodinného domu, Čerešňové

Kompletný dizajn novostavby rodinného domu  pre hokejistu a jeho rodinu vracajúcich sa zo zahraničia späť na Slovensko. Oplotenie pred jedálenským oknom je prekryté nasvieteným múrom obleženým kameňom a vhodnou kompozíciou zelene pre pekný pohľad pošas stolovania. Ako varianta prichádzal do úvahy ešte vodopád. Návrh obsahoval niekoľo návrhov riešenia krbu ako aj celého interiéru.