Spolupráca

Poradenstvo – jednorazová návšteva na mieste v rozsahu 2-3 hodín.

Ideový návrh – rámcový výtvarný návrh farebného, dispozičného a materiálového riešenia so štandartne dostupným vybavením alebo atypovým riešením na mieru formou 3D vizualizácie. Vhodný pre tých, ktorým stačí myšlienka a ďalej sa rozbehnú sami. Cenovo prijateľný a často dostačujúci pre vlastnú realizáciu. Dá sa spraviť aj online na diaľku.

Realizačný návrh – realizačné podklady, dokumentácia a výkresy vrátane osobného predvýberu konkrétneho vybavenia. Vhodné pre tých, ktorí sa nemôžu alebo nechcú zaťažovať výberom vybavenia a potrebujú presnejšie podklady pre realizáciu

Dohľad nad realizáciou. Podpora pri realizácii, dohliadanie na priebeh realizácie a súlad s návrhom, nákupná asistencia v obchode podľa potreby. Podľa dohody môže byť dohľad buď občasný podľa potreby alebo stály systémový. Vhodný pre tých, ktorí si vedia dohľadať vybavenie sami, ale potrebujú svoj konečný výber odobriť (klient hľadá, dizajnér odobruje).

Realizačná spolupráca. Plné vedenie realizácie pre tých, ktorí sa nemôžu alebo nechcú venovať realizácii. Vypracovanie a komunikácia zadaní s potencionálnymi dodávateľmi. Vybehávanie a osobný predvýber vhodného vybavenia a dodávateľov. Kontrola priebehu prác. Dotvorenie priestoru do poslednej dekorácie. Vhodné pre tých, ktorý musia šetriť svoj čas, stačí a vyhovuje im iba vyberať z predvybraných možností a schvaľovať konečný výber (dizajnér hľadá, klient schvaľuje) pričom financie majú počas celej relizácie plne vo svojich rukách.